№ 1 (2016)

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В ОСВІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Науковий журнал має на меті висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах україни.

Науковцям, студентам, викладачам  вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.освіти

Зміст

Статті

ДИНАМІКА ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF PDF PDF PDF
olga M. Oleksiuk
САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР І HOMO MUSICUS PDF PDF PDF
Lyudmyla A. Kondratska
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПРОГРЕСИВНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF PDF
Nataliya M. Popovich, Svitlana M. Burkalo
ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF PDF
Mariya M. Tkach
СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
N. A. Ovcharenko
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF PDF
Nataliya V. Sobol
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕТОДІВ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ PDF PDF
Volodymyr F. Cherkasov
ДЖАЗОВИЙ ПІАНІЗМ У КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ХХ СТ. PDF PDF
V. A. Polyanskyi
ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЙОРИША У ВІСВІТЛЕННІ ПЕРІОДИЧНОЮ ПРЕСОЮ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF PDF
Olena M. Izvarina
ЛЕСИН РОЯЛЬ PDF PDF
Nataliya S. Svyrydenko
КОНЦЕПТ РУХУ У МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ, ТЕОРІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF PDF
V. V. Vyshynskyi
ФОРТЕПІАННІ СОНАТИ Л. В. БЕТХОВЕНА: ПРИНЦИПИ РЕДАГУВАННЯ О. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА PDF PDF
Volodymyr I. Khodorovskyi, Iryna M. Khodorovska
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНОМУ СЬОГОДЕННІ КИЄВА PDF PDF
Ye. V. Kuryshev
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗМІСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF PDF
Larysa A. Bondarenko
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
Yu. V. Merezhko
МЕДІА-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ МИСТЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF PDF
O. D. Liashenko, L. P. Labintseva, T. M. Butenko
ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
Olga S. Ekonomova
САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ PDF PDF
L. I. Harkusha
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF PDF
O. M. Mamchenko, L. A. Derevianko
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
Liu Wenzong
ДОБІР НАВЧАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА PDF PDF
Svitlana V. Hmyrina
МЕТОДИ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ PDF PDF
T. O. Makarova
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ PDF PDF
T. M. Nyzhnyk
ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ PDF PDF
Larysa A. Teriaeva
ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ - КЕРІВНИКА ШКІЛЬНОГО ХОРУ PDF PDF
Zhang Lu
МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
A. R. Romanenko
ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
olga A. Putsyk
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF
Emma V. Makarova, Vira H. Yakovenko