МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНОМУ СЬОГОДЕННІ КИЄВА

  • Yevhen V. Kuryshev
Ключові слова: музичне виконавство, фортепіанні конкурси, концертно-артистичне життя, опера, концерт, виконавська практика.

Анотація

DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X20161670

У статті розглянуто загальний стан та творчі досягнення українського музично-виконавського мистецтва останніх років. Проаналізовано найважливіші явища концертно-артистичного життя Києва, надано мистецтвознавчу оцінку мистецьких подій у Національній філармонії та Національній опері України, у Київському університеті імені Бориса Грінченка та Київському інституті музики імені Р.М. Глієра. Розглянуто проблемні питання сучасного музичного виконавства, акцентовано увагу на значенні концертно-виконавської практики студентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Курышев Е.В. Исполнительская практика как форма профессиональной подготовки учителя музыки : учеб. пособ. для студ. / Е.В. Курышев. — К. : КДПИ, 1989. — 76 с.

Михалюк А.М. Інтерпретаційні засади української фортепіанної школи / А.М. Михалюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. — Переяслав-Хмельницький, 2013. — Вип. 28. — Т. І. — С. 200–204.

Михалюк А.М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / А.М. Михалюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2014. — 20 с.

Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнения и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике / Н.П. Корыхалова. — Л. : Музыка, 1979. — 208 с.


Переглядів анотації: 247
Завантажень PDF: 123 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Kuryshev, Y. V. (2017). МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНОМУ СЬОГОДЕННІ КИЄВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/16