ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Olga S. Ekonomova
Ключові слова: інтеграція, дисципліни музично-виконавського циклу, професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X201618588

У статті розкрито сутність інтеграції дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, висвітлено зміст професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, визначено підходи до освітнього процесу шляхом інтеграції предметів музично-виконавського циклу у професійну підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е.В. Бондаревская // Педагогика. — 1990. — № 3. — С. 37–43.

Винокурова Н.К. Один из подходов к реализации принципа интегративности в обучении / Н.К. Винокурова, О.В. Еписеева // Дидакт. — 1999. — № 4 (31). — 97 с.

Виговська О.І. Експериментально-теоретичне обґрунтування концепції творчого потенціалу вчителя / О.І. Виговська // Наукові записки : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 1998. — Вип. 4 — С. 70–74.

Гуральник Н.П. Теоретичні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя музики / Н.П. Гуральник // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 4. — С. 17–20.

Кондрашова Л.В. Формирование творческого стиля деятельности будущего молодого учителя / Л.В. Кондрашова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. — Херсон, 1999. — Вип. 12. — С. 8–14.

Лобейко Ю.А. Дидактические основы творческого развития и саморазвития педагога / Ю.А. Лобейко. — М. : АПКиПРО Минообразования РФ, 1999. — 147 с.

Лисіна Н.І. Взаємодія музики і літератури в художньому вихованні студентів-музикантів / Н.І. Лисіна // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 4. — С. 161–165.

Лукіна Т.П. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т.П. Лукіна. — К., 2006. — С. 36–71.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / О.М. Олексюк, М.М. Ткач // Сфера музичного мистецтва : навч. посіб. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Падалка Г.М. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музики / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти. — К. : НПУ, 2006. — Вип. 1. — 12 с.

Система моніторингу та оцінювання якості освіти / за ред. І. Булах. — К., 2001. — 63 с.

Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні підлітків / Г.П. Шевченко. — К.,1981. — 20 с.

Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька : навч. посіб. / О.П. Рудницька. — Т. : Богдан, 2002. — 270 с.

Смансер А.П. Педагогічні умови самореалізації майбутнього спеціаліста в процесі навчання / А.П. Смансер // Педагогіка вищої і середньої школи : зб. наук. пр. — Кривий Ріг, 2004. — № 8. — 29 с.


Переглядів анотації: 221
Завантажень PDF: 258 Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Ekonomova, O. S. (2017). ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/20