ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

  • Larysa A. Teriaeva
Ключові слова: інноваційні принципи навчання, методична компетентність, хорове диригування, суміжні музичні дисципліни, міждисциплінарні зв’язки, інтенсифікація навчання.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X2016117121

Стаття присвячена використанню інноваційних принципів навчання у вивченні дисципліни «Хорове диригування» та їх значенню у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики. Матеріали проведеного дослідження є базою для внесення коректив до змісту навчальної програми з хорового диригування та її оновлення на основі міждисциплінарних зв’язків хорового диригування із суміжними музичними дисциплінами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Авдієвський А.Т. Формування особистості на ґрунті національно-культурного відродження / А.Т. Авдієвський // Мистецтво у школі : зб. ст. / [упоряд. І.М. Гадалова]. — К. : УДПУ, 1996. — Вип. І. — С. 80–83.

Костенко Л.В. Формування хормейстерських вмінь у класі хорового диригування / Л.В. Костенко, Л.Ю. Шумська. — Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. — 25 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 248 с.

Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва / О. Олексюк,

М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Теряєва Л.А. Міждисциплінарні зв’язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики / Л.А. Теряєва // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» Київського університету імені Бориса Грінченка. — 2015. — Вип. № 2 (10).

Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки / Л.А. Теряєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — Вип. 17 (22). — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. — С. 49–54.


Переглядів анотації: 283
Завантажень PDF: 125 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Teriaeva, L. A. (2017). ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/27