ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • O. M. Mamchenko
  • L. A. Derevianko
Ключові слова: освітні технології, компетентнісний підхід, проектні технології, творчі проекти, співпраця викладача і студента.

Анотація

DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X201619498

У статті розглянуто можливості практичного застосування проектних технологій у навчально-виховній роботі кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, зосереджено увагу на розробці та реалізації практично
орієнтованих та творчих проектів, представлено ефективні шляхи співпраці викладача і студента в площині компетентнісного підходу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І.Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — С. 29–30.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К., 2013. — 246 с.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособ. для вузов / Д.В. Чернилевский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 473 с.

Шацкая В.Н. Музыка в школе / В.Н. Шацкая. — М. : Просвещение, 1990. — 323 с.

Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования (статьи и лекции) / П.Г. Щедровицкий. — Рига : Педагогический центр «Эксперимент», 1993. — С. 156.


Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 111 Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Mamchenko, O. M., & Derevianko, L. A. (2017). ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/22