САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР І HOMO MUSICUS

  • Lyudmyla A. Kondratska
Ключові слова: сакральний простір, інтонований смисл, музична риторика, ентелехія, homo musicus.

Анотація

DOI:       https://doi.org/10.28925/2518-766X20161812

У статті здійснено спробу розглянути антропологічний аспект проблеми семасіології антиномічної взаємодії сакрального і музичного просторів. Зокрема, подано панораму намірів афективного переживання, пізнання (sapere audi), створення «месіанських ідолів», лукавого загравання і, нарешті, заперечення Світла Досконалої Радості; верифіковано концептуальне положення про наївність сучасних прагнень до повноти становлення і оформленості музичного смислу (як антиномічної тріади сутності, її неявної присутності й вираження в інтонованих іконах,
індексах і символах) у постхармсівській ситуації різоми музичних просторів, без зумовленості процесу рівнем аскези homo musicus.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гофман Э.Т.А. Инструментальная музыка Бетховена // Эрнст Теодор Амадей Гофман. Собрание сочинений : в 8 т. — Т. 1. — М. : Терра — Книжный клуб, 2009. — С. 76–84.

Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования / А.М. Лидов // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. — М. : РусАрх, 2011. — С. 9–58.

Мартынов В.И. Зона opus posth, или Рождение новой реальности / В.И. Мартынов. — М. : Классика-XXI, 2005. — 288 с.

Медушевский В.В. Новое сакральное пространство или вечная юность традиции? Минимализм в его отношении к традиции / В.В. Медушевский // Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского / ред. М. Катунян. — Вып. 47. — М. : Изд-во МГК им. П.И. Чайковского, 2004. — С. 107–113.

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П.А. Флоренский // Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. — М. : Мысль, 2000. — С. 79.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук : в 2 ч. / М. Фуко ; пер. В.П. Визгин. — Ч. 1. — сПб. : А-саd, 1994. — 406 с.

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / М. Элиаде. — М. : Ладомир, 2000. — 448 с.


Переглядів анотації: 266
Завантажень PDF: 169 Завантажень PDF: 44 Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Kondratska, L. A. (2017). САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР І HOMO MUSICUS. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/5