ДИНАМІКА ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ключові слова: освітня парадигма, постнекласична мистецька педагогіка, концепції художнього світо­ гляду, антропологічна педагогіка, синергетика

Анотація

У статті висвітлюються концептуальні основи постнекласичної мистецької педагогіки. Розглядається парадигмальний характер змін у сучасній мистецькій освіті. Аналізуються концептуальні положення наукової раціоналізації мистецької педагогіки.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бим-Бад Б.М. Аксиомы педагогики / Б.М. Бим-Бад // Педагогика. — 2010. — № 2. — С. 19–23.

Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. — М., 1991.

Кукушин В.С. Общие основы педагогики : учеб. пособ. для студ. пед. вузов [Электронный ресурс] / В.С. Кукушин. — Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. — 224 с. — Режим доступа : http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы / Л.А. Микешина. — М. : Прогресс-Традиция, 2002. — 624 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, — 448 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч.посіб. / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Олексюк О.М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. моногр. / О.М. Олексюк,М.М. Ткач, Д.В. Лісун. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 164 с.

Концептуальні основи постнекласичної педагогіки мистецтва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ніжин, 24–25 квіт. 2015 р.) / відп. ред. В.В. Ревенчук. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. — 125 с.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность / В.С. Степин // Вопросы философии. — 2003. — № 8. — С. 5–17.

Ugdymo dvasingumas : kolektyvn. monografija. Sudare ir parenge Jonas Kievisas. — Vilnius : leidykla «Edukologija», 2012. — 574 р.

Malciene Zita. Meno studijos — erdve ugdumo dvasingumui aukstojoje mokykloje. Taikomieji Tyrimai, Studijose ir praktikoge, Applied research in studies and practice Nr. 7, Panevezys, 2012. — P. 49–54. — ISSN 2029–1280.


Переглядів анотації: 314
Завантажень PDF: 141 Завантажень PDF: 35 Завантажень PDF: 43 Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
OleksiukО. M. (2017). ДИНАМІКА ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). https://doi.org/10.28925/2518-766X2016137