ФОРТЕПІАННІ СОНАТИ Л. В. БЕТХОВЕНА: ПРИНЦИПИ РЕДАГУВАННЯ О. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА

  • Volodymyr I. Khodorovskyi
  • Iryna M. Khodorovska
Ключові слова: принципи редагування, фортепіанні сонати, типи редакцій, особливості виконавської аплікатури, принципи педалізації.

Анотація

 DOI:   https://doi.org/10.28925/2518-766X201616267

У статті розглянуто основні принципи редагування фортепіанних сонат Л.В. Бетховена О.Б. Гольденвейзером. Обґрунтовано погляди видатного піаніста та педагога на фортепіанну творчість німецького композитора-класика, проаналізовано особливості виконавської аплікатури в сонатах Л.В. Бетховена, розкрито принципи педалізації, запропоновані О.Б. Гольденвейзером. Класифіковано різні типи редакцій фортепіанних сонат Л.В. Бетховена, а також детально розглянуто існуючі нині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. — М. : Государственное музыкальное издательство, 1963. — 624 с.

Бархударян С.В. О гармоническом плане разработки в фортепианных сонатах Бетховена : сб. ст. /С.В. Бархударян // Вопросы музыкознания. — М. : Музгиз, 1960. — Т. 3. — С. 771–778.

Бетховен Л. Сборник статей / [под ред. Н.Л. Фишман]. — М. : Музыка, 1972. — 218 с.

Благой Д.Д. и наследие Гольденвейзера : [статья] [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.blagoy.ru/dml_texts/Goldenweiser.htm

Гольденвейзер А.Б. Вариации Бетховена c-moll и вариации Чайковского F-dur : [статья из сборника «Из истории советской бетховенианы»] [Электронный ресурс] / А.Б. Гольденвейзер. — Режим доступа : http://www.beethoven.ru/node/556

Грундман Г. Как Бетховен пользовался педалью : сб. ст. / Г. Грундман ; предислов. Л. Баренбойма. — М. : Музыка, 1970. — Вып. 6 — С. 217–271. — (Музыкальное исполнительство).

Конен В. Анализ фортепианных сонат Бетховена / В. Конен // Советская музыка. — 1954. — № 3 — С.139–141.

Музыка французской революции ХVIII столетия. Л. Бетховен / [под общ. ред. Т.Э. Цитович] ; Московская консерватория им. П.И. Чайковского. Кафедра истории зарубежной музыки. — М. : Музыка, 1975. — 169 с.

Нейгауз Г.Г. О последних сонатах Бетховена / Г.Г. Нейгауз // Советская музыка. — 1963. — № 4. — С. 62–72.

Фейнберг С. Бетховен, соната ор. 106 : сб. ст. / [под. общ. ред. Соколовой М.Г.] // Вопросы фортепианного исполнительства. Очерки. Статьи. Воспоминания. — М. : Музыка, 1968. — Вып. 2. — С. 22–28. — (Исполнительский комментарий).


Переглядів анотації: 353
Завантажень PDF: 404 Завантажень PDF: 385
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Khodorovskyi, V. I., & Khodorovska, I. M. (2017). ФОРТЕПІАННІ СОНАТИ Л. В. БЕТХОВЕНА: ПРИНЦИПИ РЕДАГУВАННЯ О. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/15