ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Yu. V. Merezhko
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновація, професійна підготовка, інноваційні методи, прийоми та форми навчання, комп’ютерні технології, учні, майбутній вчитель музичного мистецтва.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X201617679

У статті розкрито сутність понять «інновація», «інноваційна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва»; розглянуто зміст інноваційної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва як складової його професійної підготовки. Запропоновано інноваційні методи, прийоми, форми роботи з учнями середнього та старшого шкільного віку, прямовані на використання комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва. Окреслено перспективи подальших пошуків у руслі даної проблематики, які будуть стосуватися інших цікавих інноваційних методичних знахідок. Знання розглянутих методів та прийомів роботи ефективним чином вплине на розкриття творчого потенціалу кожного школяра середньої ланки освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бордюк О.М. Сутність інновацій та інноваційних процесів у мистецькій освіті / О.М. Бордюк // Науковий часопис: Гуманістичні орієнтири мистецької освіти (27–29 квіт. 2011 р.) : зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : НПУ, 2011. — С. 41–45.

Корнилова Т.И. Инновационная деятельность педагога в современных условиях [Электронный ресурс] / Т.И. Корнилова. — Томск : Томский государственный педагогический колледж, 2012. — Формат файлов: PNG-8 / Portable Network Graphics. — С. 1. — Режим доступа : http://www.informio.ru/publications/id384/Innovacionnaja-dejatelnost-pedagoga-v-sovremennyh-uslovijah. — Название с экрана.

Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия / А.И. Пригожин. — М. : Политиздат, 1989. — 271 с. — (Социальные проблемы инноватики).

Олексюк О.М. Пролегомен про інноваційний простір мистецької освіти в класичному університеті / О.М. Олексюк // Ars musicae: музично-освітологічний дискурс : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. : О.М. Олексюк (голов. ред.), Л.Л. Хоружа (заст. голов. ред.), І. Кевішас та ін. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — № 1. — С. 5–8.

Турчин Т.М. Інновації в сучасній початковій загальній музичній освіті / Т.М. Турчин // Науковий часопис / [за ред. О.П. Щолокової]. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. — Вип. 16 (21). — Ч. 2. — С. 171–175.


Переглядів анотації: 272
Завантажень PDF: 148 Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Merezhko, Y. V. (2017). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/18