ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПРОГРЕСИВНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и)

  • Nataliya M. Popovich
  • Svitlana M. Burkalo

Ключові слова:

компетентнісний підхід, вчитель музики, неперервна професійна підготовка.

Анотація

DOI:      https://doi.org/10.28925/2518-766X201611419

У статті проаналізовано зарубіжний досвід неперервної професійної підготовки вчителів музики у Республіці Польща, Королівстві Швеція, Французькій Республіці та Федеративній Республіці Німеччина. Виявлено сутність закономірностей та спільних тенденцій підготовки вчителів музики у цих європейських країнах: зростання уваги до розвитку неперервної педагогічної освіти; поєднання загальної музичної освіти з професійною; поступове ускладнення музично-педагогічної освіти та збільшення контингенту студентів вищої школи; посилення уваги до першого етапу вищої освіти (або її скороченого варіанта); поступове створення «інтеграційних  універсальних закладів», в яких функціонуватимуть спеціалізовані середні й вищі заклади з підготовки вчителів музики різних кваліфікаційних рівнів. Окреслено фактори, що сприяють удосконаленню змісту професійної підготовки вчителя музики, визнанню її стандартів на світовому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бобраков С.В. Становлення та розвиток системи професійної підготовки вчителів у Німеччині /С.В. Бобраков // Вісник Житомирського державного університету. — 2012. — Вип. 65: Педагогічні науки. — С. 123–126.

Коган Г.В. Підготовка вчителя у Швеції / Г.В. Коган // Технології педагогічної освіти: Науковий вісник МДУ ім. В. Сухомлинського. — Миколаїв, 2013. — Вип. 1.33. — С. 120–123.

Ніколаї Г.Ю. Європейські моделі підготовки вчителів музики / Галина Юріївна Ніколаї // Педагогічні науки : зб. наук. пр. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. — Ч. ІІІ. — С. 142–150.

Ніколаї Г.Ю. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність : [моногр.] / Галина Юріївна Ніколаї. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. — 396 с.

Рекомендації Європейського Парламенту і Ради Європи із створення Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf

Стратегія реформування освіти в Україні: рек. з освіт. політики. — К. : К.І.С., 2003. — 296 с.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012. Nr 1, poz. 131).

The Swedish Higher Education Act (Акт про вищу освіту Швеції) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://english.hsv.se/lawsandregulations/theswedishhighereducationact.4.5161b99123700c42b07ffe3956.html

Downloads


Переглядів анотації: 319

Опубліковано

2017-01-08

Як цитувати

Popovich, N. M., & Burkalo, S. M. (2017). ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПРОГРЕСИВНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/6