МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • A. R. Romanenko
Ключові слова: музично-виконавський конкурс, соціокультурний феномен, мистецький проект, музично-виконавська майстерність, професійна компетентність, інтегрованість у світовий культурний контекст.

Анотація

DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X201611269

Статтю присвячено висвітленню впливу музично-виконавських конкурсів на творчий розвиток та професійну компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва. Підкреслено їх роль у відображенні характерних тенденцій розвитку сучасного музично-виконавського мистецтва
та значення супроводжуючих заходів конкурсної діяльності: круглих столів, конференцій, семінарів та майстер-класів тощо. Висвітлено сутність конкурсів у навчально-виконавській діяльності студента; розглянуто музичні конкурси як засіб розширення і збагачення виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва, його зростання у професійному плані; наведено приклади таких конкурсів; проаналізовано досягнення та перспективи функціонування музичних конкурсів у сучасному культурному просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Давидовський К.Ю. Конкурсний рух як чинник формування культурного середовища / К.Ю. Давидовський // Матеріали науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри». — К. : НАКККіМ, 2010. — С. 209–211.

Детские исполнительские конкурсы: достижения, проблемы, перспективы // По материалам Секции «Исполнительство и педагогика», проходившей в Российской Академии музыки имени Гнесиных 1–3 ноября 2010 г. в рамках Х Международной научной конференции «Музыкальное образование в контексте культуры» / ред. А.В. Малинковской.

Зінська Т.В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця XX — початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Т.В. Зінська. — К., 2011. — 18 с.

Пухлянко М.Е. Проблемные аспекты функционирования музыкальных конкурсов / М.Е. Пухлянко //Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. — Томск, 2013. — № 4. — С. 41–44.

Cline Eileen T. Piano Competitions: An Analysis of Their Structure, Value, and Educational Implications. —Dissertation Thesis (D.Mus.Ed.). — Indiana University, 1985.

Elder D. 15000 Pianists and their Results in International Piano Competitions (1890–1990). — Alink G.A. Clavier, 32 (7), 1993.


Переглядів анотації: 271
Завантажень PDF: 244 Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Romanenko, A. R. (2017). МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/29