ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

  • T. M. Nyzhnyk
Ключові слова: хоровий репертуар, майбутні вчителі музичного мистецтва, пізнавально-естетичний інтерес.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X201611216

У статті розглядається проблема формування пізнавально-естетичного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до навчального матеріалу на заняттях з хорового диригування; розкриваються особливості змісту навчально-музичного матеріалу, зокрема хорового репертуару, його добору та організації; визначено різновиди музичного досвіду студента в контексті добору педагогічного репертуару.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамов А.А. О специфике музыкального содержания / А.А. Абрамов // Эстетические очерки. — М. : Музыка, 1975. — С. 48–54.

Авдієвський А.Т. Формування особистості на ґрунті національно-культурного відродження / А.Т. Авдієвський // Мистецтво у школі : зб. ст. — Вип. 1. — К. : СДПУ, 1996. — С. 80–83.

Андрущенко В.П. Болонський вектор української педагогічної освіти / В.П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання і виховання : [зб. наук. пр.]. — К. : НПУ, 2004. — Вип. І. — С. 3–9.

Архипов А.П. Зависимость между знаниями учащихся и их учебными интересами : автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.П. Архипов. — М., 1955. — 20 с.

Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры / А.И. Буров. — М. : Музыка, 1975. — С. 132–144.

Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский ; [под ред. М.Г. Ярошенко]. — М. : Педагогика, 1987. — 345 с.

Максимов В.Г. О формировании профессионально-педагогического интереса / В.Г. Максимов // Радянська педагогіка. — 1975. — № 22. — С. 70–82.

Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музики / В. Медушевский. — М. : Музыка, 1976. — С. 89–101.

Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. — М. : Музыка, 1972. — 383 с.

Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. — Т. IV. — М. : АН СССР, 1951. — С. 224– 246.

Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции / С.Х. Раппопорт. — М. : Искусство, 1988. — С. 124–128.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов. — М.–Л. : АПН РСФСР, 1947. — 332 с.

Шаров Ю.В. Осознание учащимися значимости знаний — условие формирования их познавательной деятельности / Ю.В. Шаров, Э.М. Кузьмин // Сов. педагогика. — 1974. — № 6.

Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. — М. : Педагогика, 1971. — С. 49–55.

Якушева Т.Г. Развитие интереса к педагогической профессии во время педпрактики / Т.Г. Якушева // Научные записки. — Саратов, 1970. — С. 38–47.


Переглядів анотації: 218
Завантажень PDF: 104 Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Nyzhnyk, T. M. (2017). ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/26