СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • N. A. Ovcharenko
Ключові слова: духовні цінност, семіотика, семіотичний підхід, майбутній учитель музичного мистецтва.

Анотація

DOI:   https://doi.org/10.28925/2518-766X201612628

У статті висвітлюється актуальна проблема реалізації семіотичного підходу у формуванні духовних цінностей майбутніх учителів музичного мистецтва. Аналізується науково-теоретичний досвід музичної семіотики. Обґрунтовуються теоретичні аспекти використання семіотичного підходу в освіті вчителя музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арановский М.Г. Текст как междисциплинарная проблема: [Электронный ресурс] / М.Г. Арановский // Музыкальный текст: структура и свойства. — М. : Композитор, 1998. — Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/music/Perception/?id=1101.

Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства : моногр. / М.Ш. Бонфельд. — СПб. : Композитор, 2006. — 648 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2010. — 704 с.

Лотман Ю.М. Текст в тексте / Ю. Лотман // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1981. — Вып. 15. — С. 3–18.

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів / уклали О. Скопненко, Т. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2008.— 798 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : [навч. посіб.] / О. Олексюк, М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Падалка Г.М. Учитель, музика, діти / Г.М. Падалка. — К. : Музична Україна, 1982. — 144 с.

Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О.Я. Ростовський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 640 с.

Щербакова А.И. Аксиологический поход к музыке и музыкально-педагогическому образованию / А.И. Щербакова // Проблемы и перспективы педагогического образования в ХХ веке. — М., 2000. —С. 15–25.


Переглядів анотації: 242
Завантажень PDF: 154 Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Ovcharenko, N. A. (2017). СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/8