№ 2 (2017)

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В ОСВІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" має на меті висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України. Видання адресовано науковцям, викладачам середніх, професійних та вищих навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

Видання засновано у 2016 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 22088-11989P.

ISSN 2518-766X Print


Зміст

Статті

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
О. М. Oleksiuk
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВІДКРИТІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
G. M. Padalka
METHODS OF THE MUSIC POPULARIZATION AMONG CHILDREN AS THE IMPORTANT FACTOR OF FIGHTING AGAINST THE MCDONALDISATION OF GLOBAL CULTURE PDF
W. M. Marchwica
ДУХОВНІСТЬ ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ PDF
A. M. Rastrygina
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF
V. V. Tusheva
ДІАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦІЙ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
O. О. Matveeva
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЕВОГО ВИКОНАВСТВА PDF
T. O. Lanina
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА»: 20-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ PDF
V. V. Rahozina
ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
N. О. Babichenko
ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ PDF
A. V. Vyetrynska
THE COMMUNICATION BETWEEN CONDUCTOR AND CHOIR IN THE PROCESS OF CREATING A MUSICAL WORK OF ART PDF
А. Zeman
МУЗИЧНА СТИЛІСТИКА ЦЕРКОВНИХ КОЛЯД (ДО ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ») PDF
O. S. Smolyak
МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: ЗУСТРІЧІ В ІСТОРІЇ PDF
L. Y. Protsiv
РЕГТАЙМ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
T. V. Polyanskyi
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ГІТАРНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
A. S. Kovalenko
Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-тембрової специфіки інструментів PDF
K. M. Strelchenko
MOTIVES OF LEARNING MUSIC PREFERRED BY SCHOOL STUDENTS — OWN RESEARCH PDF
J. Uchyła-Zroski
СПЕЦИФІКА АКТИВІЗАЦІЇ ДІЙОВОГО МИСЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
V. A. Husak
ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
O. Ya. Muzyka
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ДЖАЗОВОГО АКОМПАНЕМЕНТУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ PDF
A. M. Pavlenko
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УЧАСТІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ В КОМПЛЕКСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОЕКТІ PDF
L. M. Androshchuk
УКРАЇНСЬКИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ PDF
T. B. Kablova, S. O. Pavlova
ПЕДАГОГІЧНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ФАКТОРИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ PDF
T. I. Kremeshna
ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА ЯК ЗАСІБ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА PDF
S. V. Gmyrina
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» PDF
L. A. Тeriaieva
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
S. M. Ryabinko
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
O. K. Rakhmanova
ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ КОЛО У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
A. S. Koval
ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
A S. Maievska
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
I. M. Khodorovska
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОГО КЛАСУ PDF
V. I. Khodorovskyi
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
L. O. Obmanets