ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.713

Ключові слова:

мистецька освіта; майбутній вчитель музичного мистецтва; розвиток творчого потенціалу; педагогічні умови; методична підготовка.

Анотація

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток освітянського простору, де перетинаються нові цінності, цифрові технології та нові стилі життя, які вимагають передових освітніх педагогічних умов.
Розвиток особистості відбувається впродовж усього життя, але особливе значення має на етапі фахової підготовки у закладі вищої освіти, коли закладаються основи професійних якостей. Саме тому творчий потенціал як особистісна риса майбутнього вчителя музичного мистецтва на сучасній стадії розвитку вищої школи набуває все більшої актуальності, оскільки ефективність майбутньої професійної діяльності студента залежить не тільки від умінь і навичок, але й від його особистого творчого розвитку.
Тривалий період часу проблеми методичної підготовки майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва розроблялися в руслі концепції регуляції соціальної поведінки, через організацію відповідного освітнього процесу. Нинішні процеси в Україні зумовлюють необхідність переосмислення концептуальних засад підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
У статті розглянуті актуальні педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії та практиці, визначено мету, розкрито сутність педагогічних умов у освітньому процесі та їхній вплив на розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brazhnych, O. (2001). Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Pedagogical Conditions for Differentiated Education of Secondary School Students]. Candidate’s thesis. Kryvyi Rih (in Ukrainian).

Hutsan, T. Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv ekonomiky do profilnoho navchannia starshoklasnykiv [Pedagogical Conditions for Development of the Readiness of Future Economics Teachers for Specialized Training of High School Students]. (in Ukrainian). http://intkonf.org

Konovalchuk, V. (2017) Rozvytok tvorchoho potentsialu osobystosti v prostori osvity [Development of Creative Potential of the Individual in the Educational Domain]. Doctor’s thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Oleksiuk, O. (2009). Muzychno-pedahohichnyi protses u vyshchii shkoli [Musical and Pedagogical Process in Higher School]. Kyiv: Znannia Ukrainy (in Ukrainian).

Oleksiuk, O. (2019). Rozvytok dukhovnoho potentsialu osobystosti u postneklasychnii mystetskii osviti [Development of Spiritual Potential of a Person in Post-Classical Art Education]. Kyiv (in Ukrainian).

Sysoieva, S. (1997). Teoretychni i metodychni osnovy pidhotovky vchytelia do formuvannia tvorchoi osobystosti uchnia [Theoretical and Methodological Foundations of Training a Teacher for Developing the Creative Personality of the Student]. Doctor’s thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Fedoryshyn, V. (2013). Fakhovo-oriientatsiinyi napriam zabezpechennia svidomoho stavlennia maibutnikh uchyteliv muzyky do vyboru stratehii praktychnoi diialnosti [Professional Orientation Direction of Ensuring the Conscious Attitude of Future Music Teachers to Choosing a Strategy of Practical Activity]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky — Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. Pedagogical Sciences, issue 10 (2), 174–180 (in Ukrainian).

Hua Wei. (2017). Pedahohichni umovy formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnikh uchyteliv muzyky [Pedagogical Conditions for Development of Creative Potential of Future Music Teachers]. Naukovi zapysky: Seriia Pedahohichni nauky — Academic notes: Pedagogical Sciences Series, issue 157, 245–250 (in Ukrainian).

Hua Wei. (2016). Sutnist tvorchoho potentsialu i kontseptualni pidkhody u konteksti yoho rozvytku [The Essence of Creative Potential and Conceptual Approaches in the Context of its Development]. Naukovi zapysky: Pedahohichni nauky — Academic Notes: Pedagogical Sciences, issue 143, 212–215 (in Ukrainian).

Tsiuliupa, N. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia metodychnoi kompetentnosti maibutnioho vchytelia muzyky v protsesi instrumentalnoi pidhotovky [Pedagogical Conditions for Development of Methodological Competence of a Future Music Teacher in the Course of Instrumental Training]. Candidate’s thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Даценко, М. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (7). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.713