СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-766X.2020.5.9

Ключові слова:

структурні компоненти, майбутній керівник вокального ансамблю.

Анотація

У статті досліджуються структурні компоненти методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю. Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних вчених та розроблено структурні компоненти методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bereshchenko, O. I. (2010). Metodycheskaia kompetentnost v kontekste professionalnoi podgotovki sovremennogo pedagoga [Methodical Competence in the Context of Professional Training of a Modern Teacher]. Psikhologiia i pedagogika innovatsii v usloviiakh nepreryvnogo obrazovaniia: materialy II Mezhdunar. nauchno-prakt. internet-konferentsii (Stavropol, 20 maia — 20 iiunia 2010), Stavropol: SHU, 53‒56 (in Russian).

Grum-Grzhymailo, T. N. (1984, 2004). Ob iskusstve dirizhera [About the Art of Conductor]. M., 74, M.: IKTs «MarT», 336 (Seriia Pedahohycheskoie obrazovanie») (in Russian).

Kyfenko, A. M. (2019). Metodyka formuvannia muzychno-slukhovoi aktyvnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva v navchalnomu khorovomu kolektyvi [Methods of Formation of Musical-Auditory Activity of Future Teachers of Musical Art in Educational Choir]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka muzychnoho navchannia», Kyiv, 23 (in Ukrainian).

Olefir, S. I. (1995). Muzikalnoie myshlenie i yego spetsifika v dirizhersko-khorovoi deiatelnosti [Musical Thinking and Its Specifics in Conducting Choral Activity]. Na materiale vuzov pedagogiki: avtoref. diss. ... kand. ped. n.: 13.00.01, M., 22 (in Russian).

Onlain-entsyklopediia [Online Encyclopedia] (in Ukrainian). http://studies.in.ua

Solovova, N. V. (2010). Metodicheskaia kompetentnost prepodavatelia vuza [Methodical Competence of University Teacher]. Monohrafiia, Moskva: APK i PPRO, 300 (in Russian).

Teriaieva, L. A. (2019). Formuvannia metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky na zaniattiakh z khorovoho dyryhuvannia [Formation of Methodological Competence of Future Music Teachers in Choral Conducting Classes]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka muzychnoho navchannia», Kyiv, 22 (in Ukrainian).

Shcholokova, O. P. (2011). Kompetentnisna paradyhma mystetskoi osvity. Pedahohichna maisternist yak systema profesiino-mystetskykh kompetentnostei [Competence Paradigm of Art Education. Pedagogical Skills as System of Professional and Artistic Competencies]. Zb. materialiv ІХ Mizhnar. ped. mystetskykh chytan pamiati profesora O. P. Rudnytskoi, Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 7, 53–55 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 169

Опубліковано

2021-05-03

Як цитувати

Лимаренко, В. (2021). СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (5). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2020.5.9