МЕТОДИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ВОКАЛЬНИМИ ТВОРАМИ У КЛАСІ СОЛЬНОГО СПІВУ

Ключові слова: сольний спів, студент-вокаліст, фахові компетентності, методи навчання, засоби навчання, навчальний вокальний репертуар, робота над вокальним твором.

Анотація

DOI:    https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.11

У статті досліджено один із аспектів фахової підготовки майбутніх артистів-вокалістів та викладачів сольного співу в системі університетської освіти. Проаналізовано накопичений у цій сфері науково-педагогічний, вокально-методичний і практичний досвід. З’ясовано, що наукового обґрунтування потребують методи роботи студентів над вокальними творами, які сприяють ефективному формуванню фахових компетентностей. На основі цього сформульовано мету дослідження та висунуто гіпотезу про те, що підготовка студентів до концертно-виконавської та вокально-педагогічної діяльності стане більш ефективною, якщо в роботі над вокальними творами раціонально поєднувати загальнонаукові, дидактичні та спеціальні музичні принципи, методи й засоби навчання з урахуванням сучасного рівня розвитку вокального мистецтва. Застосування методів аналізу, педагогічного спостереження та узагальнення дало змогу отримати позитивні результати наукового пошуку. Розкрито сутність понять «методи навчання» й «засоби навчання» у вищій школі та специфіку їх реалізації у вокальній підготовці студентів. Схарактеризовано роль вокальних творів у формуванні фахових компетентностей студентів. Визначено ефективні й педагогічно доцільні методи роботи над вокальними творами у класі сольного співу. Сформульовано висновки про те, що: 1) робота над вокальними творами у класі сольного співу є найважливішою складовою підготовки майбутніх вокалістів до професійної діяльності; 2) засвоєння студентами науково обґрунтованих методів роботи над вокальними творами сприяє успішному формуванню вокально-виконавської, вокально-сценічної, вокально-методичної та інших фахових компетентностей; 3) успішність роботи студентів над вокальними творами у класі сольного співу залежить від уміння викладачів раціонально поєднувати загальнонаукові, дидактичні та спеціальні музичні принципи, методи й засоби навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aleksiuk, A.M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy: istoriia, teoriia [Pedagogy of Higher Education of Ukraine: history, theory]: pidruchnyk, K.: Lybid, 560 (in Ukrainian).

Pliachenko, T. M., ed. (2015). Metodyka vykladannia solnoho spivu. [Methodology of Teaching Solo Singing]. Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny dlia studentiv haluzi znan 0202 «Mystetstvo» napriamu pidhotovky 6.020204 «Muzychne mystetstvo» profesiinoho spriamuvannia «Solnyi spiv», ukladach T. M. Pliachenko, K.: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 42 (normatyvnyi dokument) (in Ukrainian).

Ovcharenko, N. A. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia ta metodolohiia [Professional Training of Future Teachers of Musical Art to Vocal and Pedagogical Activities: theory and methodology]. Monohrafiia, Kryvyi Rih: Vyd. R .A. Kozlov, 400 (in Ukranian).

Oleksiuk, O. M. (2006). Muzychna pedahohika [Music Pedagogy]. Navchalnyi posibnyk, K.: KNUKiM, 188 (in Ukrainian).

Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bakalavra muzychnoho mystetstva [Educational and Professional Bachelor’s Program in Musical Art]. (2017). Haluz znan 02 «Kultura i mystetstvo», spetsialnist 025.00.02 «Muzychne mystetstvo (Solnyi spiv)», K.: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 17 ps. (normatyvnyi dokument) (in Ukrainian).

Pliachenko, T. M. (2005). Metodyka vykladannia vokalu [Method of Teaching Vocals]. Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv mystetskoho fakultetu (Spetsialnist «Muzychna pedahohika i vykhovannia»). Kirovohrad: KDPU, 80 (in Ukrainian).

Pliachenko, T. M. (2010). Pidhotovka maibutnoho vchytelia muzyky do roboty z uchnivskymy orkestramy ta instrumentalnymy ansambliamy [Preparing a Future Music Teacher to Work with Student Orchestras and Instrumental Ensembles]. Monohrafiia, Kirovohrad: Imeks — LTD, 428 (in Ukrainian).

Pliachenko, T. M., ed. (2006). Postanovka holosu: navchalna prohrama [Voice Setting: curriculum]. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 28 p. (in Ukrainian).

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna i mystetska [Pedagogy: general and artistic]. Navch. posib., Ternopil: Navchalna knyha, Bohdan, 360. (in Ukrainian).

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. Navchalnyi posibnyk, K.: Akademvydav, 352 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2020-04-06
Як цитувати
Гмиріна, С. (2020). МЕТОДИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ВОКАЛЬНИМИ ТВОРАМИ У КЛАСІ СОЛЬНОГО СПІВУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (4). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/172