ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

Ключові слова:

викладач вищого навчального закладу, виклада, професійні якості викладача, особистісні якості викладача, хореографічне мистецтво, викладач хореографії.

Анотація

 DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.3235

У статті висвітлено професійні та особистісні якості викладача вищого закладу освіти. Детально розкрито основні професійно значущі якості викладача хореографії. Проаналізовано сучасний стан хореографічного мистецтва та перспективи подальшого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Astakhova, V. I. (2005). Shche raz pro hromadiansku vidpovidalnist uchytelia [Once More about the Teacher’s Civil Responsibility]. Ukrainskyi sotsium, 1–6, 10–14 (in Ukrainian).

Vietrynska, A. V. (2017). Innovatsii v suchasnii khoreohrafichnii profesiinii osviti [Innovations in Modern Choreographic Professional Education]. K.: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, 2, 59–61 (in Ukrainian).

Zatin, I. M. (2012). Obraz prepodavatelia glazami studentov [The Image of the Teacher through the Eyes of Students]. [Electronic resource] (in Russian). http://www.econf.rae.ru/pdf/2012/12/1890.pdf

Krupa, T. A. (2012). Lichnost sovremennogo prepodavatelia v kontekste innovatsionnogo vektora obrazovaniia [The Personality of the Modern Teacher in the Context of the Innovative Vector of Education]. Oikumena, Regionovedcheskie issledovaniia, 2–21, 47–51 (in Russian).

Knyshyk, M. (2009). Vplyv zovnishnioho vyhliadu pedahoha na zasvoiennia navchalnoho materialu z pozytsii uchnia [The Influence of the Teacher’s Appearance on the Learning of the Material from the Student’s View]. [Electronic resource] (in Ukrainian). http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/5837/1/21.pdf

Ostrikova, S. A. Prepodavatel — kliuchevaia figura formirovaniia budushchikh spetsialistov [Lecturer — a Key Figure in the Formation of Future Specialists]. Materialy internet-konferentsii Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta «Sovremennyi prepodavatel: lichnost i deiatelnost». [Electronic resource] (in Russian). http: unid.bsu.edu.ru unid teach sbornik

Sabatovska, I. S. (2013). Profesiino vazhlyvi yakosti fakhivtsia za spetsialnistiu «vykladach vyshchoi shkoly» [Professional Qualities of a Specialist in the Specialty «Teacher of Higher School»]. [Electronic resource] (in Ukrainian). http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/4320/1/3.pdf

Synhaivska, I. V. (2015). Osobystisni yakosti vykladacha yak odna z peredumov profesiinoi uspishnosti [The Personal Qualities of the Teacher as One of the Prerequisites for Professional Success]. [Electronic resource] (in Ukrainian). http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/151-osobystisni-iakosti-vykladacha-iak-peredumova-ioho-profesiinoi-uspishnosti

Tonne, O. Sh. (2015). Profesiino vazhlyvi yakosti pedahoha vyshchoho navchalnoho zakladu [Professional-important Qualities of a Teacher of a Higher Educational Institution]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 40–93, 513–519 (in Ukrainian).

Chuba, V. (2014). Problemy formuvannia profesiinykh yakostei maibutnikh khoreohrafiv v systemi vyshchoi osvity [Problems of Formation of Professional Qualities of Future Choreographers in the System of Higher Education]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya, 10–3, 221–227 [Electronic resource] (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10%283%29__36

Downloads


Переглядів анотації: 241

Опубліковано

2019-03-14

Як цитувати

Vietrynska, A. V. (2019). ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (3). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/138