САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР І HOMO MUSICUS

Lyudmyla A. Kondratska

Анотація


У статті здійснено спробу розглянути антропологічний аспект проблеми семасіології антиномічної взаємодії сакрального і музичного просторів. Зокрема, подано панораму намірів афективного переживання, пізнання (sapere audi), створення «месіанських ідолів», лукавого загравання
і, нарешті, заперечення Світла Досконалої Радості; верифіковано концептуальне положення про наївність сучасних прагнень до повноти становлення і оформленості музичного смислу (як антиномічної тріади сутності, її неявної присутності й вираження в інтонованих іконах,
індексах і символах) у постхармсівській ситуації різоми музичних просторів, без зумовленості процесу рівнем аскези homo musicus.


Ключові слова


сакральний простір; інтонований смисл; музична риторика; ентелехія; homo musicus.

Повний текст:

PDF PDF PDF

Посилання


Гофман Э.Т.А. Инструментальная музыка Бетховена // Эрнст Теодор Амадей Гофман. Собрание

сочинений : в 8 т. — Т. 1. — М. : Терра — Книжный клуб, 2009. — С. 76–84.

Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет истори-

ческого исследования / А.М. Лидов // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии

и Древней Руси. — М. : РусАрх, 2011. — С. 9–58.

Мартынов В.И. Зона opus posth, или Рождение новой реальности / В.И. Мартынов. — М. : Классика-

XXI, 2005. — 288 с.

Медушевский В.В. Новое сакральное пространство или вечная юность традиции? Минимализм

в его отношении к традиции / В.В. Медушевский // Научные труды Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского / ред. М. Катунян. — Вып. 47. — М. : Изд-во МГК

им. П.И. Чайковского, 2004. — С. 107–113.

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных про-

изведениях / П.А. Флоренский // Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории

и философии искусства и археологии. — М. : Мысль, 2000. — С. 79.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук : в 2 ч. / М. Фуко ; пер. В.П. Визгин. —

Ч. 1. — СПб. : А-саd, 1994. — 406 с.

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / М. Элиаде. — М. : Ладомир, 2000. — 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.