Тематика

Тематика журналу

   Галузь науки: музична педагогіка.

 Проблематика: теоретичні засади розвитку вищої мистецької освіти в контексті постнекласичної педагогіки; феномен музичного мистецтва в історико-культурологічному дискурсі; методичні засади та інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

ISSN 2518-766X Print

DOI: 10.28925/2518-766X