Тематика

Тематика журналу

   Галузь науки: музична педагогіка.

 Проблематика: ттеоретичні засади розвитку вищої мистецької освіти в контексті постнекласичної педагогіки; феномен музичного мистецтва в історико-культурологічному дискурсі; методичні засади та інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; методика в окремій дисципліні або циклі дисциплін; історія дисципліни в системі навчання музичному мистецтву; методика навчання гри на інструментах (у тому числі старовинних) / методика навчання співу; трактати та наукові праці в контексті розвитку музичної освіти тощо.

e-ISSN 3041-1513

DOI: 10.28925/2518-766X

УДК: 78