Офіційна інформація

Офіційна інформація

Науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" має на меті висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України. Видання адресовано науковцям, викладачам середніх, професійних та вищих навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

Видання засновано у 2016 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 22088-11989P.

ISSN 2518-766X Print

DOI10.28925/2518-766X

Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузях: 011 - Науки про освіту   (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).

 

Науковий журнал індексується:

Index Copernicus

Google Scholar (Google Академія)

НБУ ім. В. І. Вернадського «Наукова періодика України»
 

Бібліометрика української науки        

 Ulrich’s Periodicals Directory

 

Мови видання: українська, англійська, польська.

Засновник видання: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Адреса редакції: бул. І.Шамо, 18/2.

Періодичність виходу: 1 раз на рік.

Видавництво. Країна видавництва. НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна.

Платформа: Open Journal System.