Рецензенту

Пам'ятка рецензенту

Шановні рецензенти! Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Ви маєте впродовж 14 діб зробити висновок про можливість публікації статті (заповнити стандартизовану форму), яка містить підсумкові рекомендації;

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

Якщо Ваш висновок свідчить про необхідність внесення до статті певних коректив, стаття скеровується автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження  та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається Вам для прийняття рішення й підготовки умотивованого висновку про можливість публікації.

Повідомляємо про те, що надані Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та є тими відомостями, що не підлягають розголошенню. Не дозволяється робити копії  рецензованої статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому крім авторів та рецензентів. Порушити цю вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності або фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом із статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому випадку автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками рецензента.

Для завантаження Вашої рецензії скористайтеся інструкцією з рецензування.

 

ISSN 2518-766X Print

DOI: 10.28925/2518-766X