Склад редколегії

Склад редколегії

Редакційна колегія:

 головний редактор:

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

заступник головного редактора:

Хоружа Л.Л., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

відповідальний секретар:

Наталія Костюк, доктор мистецтвознавства, доцент (Україна);

 

Члени редакційної колегії:

Ніцца Давидовичдоктор наук, професор (Ізраїль);

                                                              Рівка Вадмани, професор  (Ізраїль);

Укхіла-Зроскі Ядвіга, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Реброва О.Є., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Єжова О. В., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Савченко Л. О., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Лобова О.В., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Тушева В.В., доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Андрейко О.І., доктор педагогічних наук, доцент (Україна);

Попович Н.М., доктор педагогічних наук, доцент (Україна);

Ткач М. М.., кандидат педагогічних наук,  доцент (Україна);

Бондаренко Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент (Україна).

Затверджено рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №3 від 28 березня 2019 року).