МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА-ВОКАЛІСТА НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.714

Ключові слова:

вища мистецька освіта; майбутній артист-вокаліст; навички; джазова імпровізація; модель; сольний спів.

Анотація

У сучасній системі вищої мистецької освіти перед викладачами у галузі культури і мистецтва, зокрема сольного співу, постає важливе завдання — сформувати у майбутніх артистів-вокалістів навички аналізу та інтерпретації музичних творів, а також вокально-технічні й рухові, адже студент у процесі навчання має не лише досконало володіти різними вокальними техніками, але й створювати художній образ твору через міміку, жести, рухи. Важливою складовою процесу фахової підготовки майбутніх артистів-вокалістів є сформованість навичок імпровізації. Стаття присвячена обґрунтуванню моделі формування навичок імпровізації, а саме джазової, яка є важливою складовою процесу фахової підготовки майбутніх артистів-вокалістів на заняттях сольного співу. У процесі розробки моделі були встановлені та проаналізовані взаємозв’язки між структурними компонентами процесу формування здібностей до джазової імпровізації майбутніх артистів-вокалістів на заняттях сольного співу. Здійснений аналіз дав змогу виявити
три структурні компоненти означеної моделі: методологічний, змістовий та організаційно-технологічний, — складові кожного з яких розкриті у статті. Процес формування навичок джазової імпровізації майбутніх артистів-вокалістів на заняттях сольного співу — складний та багатогранний, а здатність студентів до джазової імпровізації — одна із спеціальних компе-
тентностей, що характеризують майбутнього артиста-вокаліста як фахівця у своїй галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vitvytska, S. (2019). Modeliuvannia yak metod systemnoho doslidzhennia ta proektuvannia osvitnioho prostoru u vyshchomu navchalnomu zakladi. Modeliuvannia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Modeling as a Method of Systematic Research and Design of Educational

Space in a Higher Education Institution. Modeling of Professional Training of Specialists in the Conditions of European Integration Processes]. Zhytomyr: Vydavnytstvo O.O. Yevenok (in Ukrainian).

Hmyrina, S. (2015). Metod formuvannia navychok vokalnoi improvizatsii ta interpretatsii v protsesi fakhovoho navchannia. Suchasna nauka v merezhi Internet [Method of Developing Vocal Improvisation and Interpretation Skills in the Course of Professional Training. Modern Learning on the Internet]. (in Ukrainian). https://int-konf.org/uk/2015/suchasna-nauka-v-merezhi-internet-16-18-02-2015/1000-gmirina-sv-metod-formuvannya-navichok-vokalnoji-improvizatsiji-ta-interpretatsiji-v-protsesi-fakhovogonavchannya

Delianchenko, V. (2013). Pedahohichna model protsesu formuvannia tolerantnosti u maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Pedagogical Model of the Process of Developing Tolerance in Future Social Teachers]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia “Pedahohika, sotsialna robota“ — Academic Bulletin of the Uzhhorod National University, Series «Pedagogy, Social Work», 2013, issue 22, 39–43 (in Ukrainian).

Ziaziun, I. (2014). Filosofiia pedahohichnoho svitohliadu [Philosophy of Pedagogical Outlook]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia — Professional Education: Pedagogy and Psychology, 2014, issue 4, 209–221 (in Ukrainian).

Pavlenko, O. (2012). Metodyka formuvannia vmin dzhazovoi improvizatsii maibutnioho vchytelia muzyky u protsesi instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky [Methodology of Developing Jazz Improvisation Skills of a Future Music Teacher in the Course of Instrumental and Performing Training]. Extended abstract of the thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Sysoieva, S., & Krystopchuk, T. (2013). Metodolohiia naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology of Academic and Pedagogical Research]. Rivne: Volynski Oberehy (in Ukrainian).

Khyzhko, O. (2009). Formuvannia navychok estradno-dzhazovoho muzykuvannia u studentiv muzychnykh uchylyshch [Development of Skills of Pop and Jazz Music Making among Students of Music Schools] Candidate’s thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 20

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Мирошниченко, В. (2023). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА-ВОКАЛІСТА НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (7). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.714