РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.711

Ключові слова:

активізація; засоби; інновація; методи; мотивація; музика; мультимедіа; навчання; принципи; смартфон; творчість; технології; форми.

Анотація

Актуальною проблемою сучасної вітчизняної освіти є не лише підвищення якості навчання конкурентоспроможних фахівців, але й здатність викладачів застосовувати у навчальному процесі інноваційне методичне забезпечення, ефективні принципи, методи та форми роботи, використовувати у музично-педагогічній діяльності сучасні музичні інформаційні технології та комп’ютерні програми для створення, конвертування та виконання музичних творів. Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання сприяє не тільки підвищенню якості підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, але й їхньому залученню до композиторської творчості та виконавського мистецтва. Музичні інформаційні технології, сучасні мультимедійні засоби та музичні комп’ютерні програми мотивують студентів до навчання, активують їхню творчу діяльність, розвивають музичну пам’ять, креативне мислення, сприяють творчій композиторській фантазії, дають можливість студентам створювати власну музику на доступних цифрових гаджетах у будь-який час.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kovalenko, I. H. (2008). Metodyka formuvania profesiino-osobystisnykh yakostei maibutnikh uchyteliv muzyky v protsesi vyvchennia dyryhentsko-khorovykh dystsyplin [Methodology of Formation of Professional and Personal Qualities of Future Music Teachers in the Process of Studying Conducting and Choral Disciplines]. Dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02, Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, 210 (in Ukrainian).

Lazariev, M. O. (1995). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [Basics of Ppedagogical Creativity]. Navch. posibnyk dlia ped. in-t., Sumy: VVP «Mriia» LTD, 204 (in Ukrainian).

Mykhaskova, M. A. (2007). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv muzyky [Formation of Professional Competence of Future Music Teachers]. Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.02, Kyiv, 19 (in Ukrainian).

Oleksiuk, O. M. (2013). Muzychna pedahohika [Musical Pedagogy]. Navch. Posibnyk, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 248 (in Ukrainian).

Orlov, V. F. (2004). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoho stanovlennia maibutnikh uchyteliv mystetskykh dystsyplin [Theoretical and Methodical Principles of Professional Formation of Future Teachers of Arts]. Avtoref. dys. ... doktora ped. nauk: 13.00.04, Kyiv, 45 (in Ukrainian).

Prykhodko, V. M. (2002). Vprovadzhennia novitnikh tekhnolohii u vyshchii shkoli [Implementation of the Latest Technologies in Higher Education]. Postmetodyka, 2/3, Kyiv, 115–118 (in Ukrainian).

Teriaieva, L. A. (2019). Zastosuvannia muzychnykh informatsiinykh tekhnolohii pry vyvchenni navchalnoi dystsipliny «Khorove dyryhuvannia» [The Use of Music Information Technologies in the Study of the Educational Discipline “Choir Conducting”]. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.272285

Teriaieva, L. A. (2020). Otsiniuvannia efektyvnosti zastosuvannia metodiv, form, vydiv i zasobiv navchannia na zaniаttiakh z khorovoho dyryhuvannia [Evaluation of the Effectiveness of the Application of Methods, Forms, Types and Means of Teaching in Choral Conducting Classes]. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.3

Tsidylo, I. M. (2006). Vplyv IKT-kompetentnosti pedahoha na vykrystannia innovatsiinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi [The Influence of the Teacher’s ICT Competence on the Use of Innovative Technologies in the Educational Process]. Profesiini kompetentsii ta kompetentnosti vchytelia: materialy rehion. nauk.-prakt. seminaru). Ternopil, Ukraine: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 44–47 (in Ukrainian).

Lebler, D. (2008). Popular Music Pedagogy: Peer learning in practice. Music EducationResearch, Vol. 10, Issue 2, 193–213 (in English). DOI: 10.1080/14613800802079056

Downloads


Переглядів анотації: 59

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Теряєва, Л. . (2023). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (7). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.711