Етична політика журналу

Етична політика журналу

Редакційна політика журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» спрямована на дотримання етичних норм, які сповідує міжнародна наукова спільнота. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics) та Європейської асоціації наукових редакторів  (EASE), а також на досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У випадку підтвердження підозр щодо можливого плагіату або фальсифікації результатів дослідження, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загально прийнятими стандартами СОРЕ (Committee on Publication Ethics) та EASE (The European Association of Science Editors).