Етична політика журналу

Етична політика журналу

Редакційна політика журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» спрямована на дотримання етичних норм, які сповідує міжнародна наукова спільнота. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics) та Європейської асоціації наукових редакторів  (EASE), а також на досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належно задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У випадку підтвердження підозр щодо можливого плагіату або фальсифікації результатів дослідження, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загально прийнятими стандартами СОРЕ (Committee on Publication Ethics) та EASE (The European Association of Science Editors).