THE COMMUNICATION BETWEEN CONDUCTOR AND CHOIR IN THE PROCESS OF CREATING A MUSICAL WORK OF ART

А. Zeman

Анотація


DOI:             https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.6267

ORCID id:      http://orcid.org/0000-0001-9598-939X

Діяльність хорового диригента вимагає здатності ефективно взаємодіяти з колективом, здійснювати комунікацію задля розкриття унікального музичного образу під час виконання музичного твору. Під комунікацією у даному випадку розуміємо складний процес кодування та декодування інформаційних повідомлень. Починаючи з читання нотного тексту партитури, що містить закодовану у музичних знаках інформацію, через мистецтво осмисленої інтерпретації музичного тексту і закінчуючи виникаючим між диригентом і слухачем завдяки хору зворотним зв’язком, виконавець, у тому числі диригент, досліджує простір, у якому вони діють, отримуючи можливість ідентифікувати його і тим самим стверджувати його та збагачувати. У комунікації диригента з хором як інформаційному процесі можна виокремити три ланки: адресант — диригент, який надсилає вербальне та невербальне повідомлення, адресат — хор, а також код, за допомогою якого здійснюється передача інформації. Що визначає ефективну комунікацію між диригентом і хором? Чи не критичну роль у цьому процесі відіграє ставлення диригента до виконавців. Окрім того, ефективна комунікація між диригентом та хором у процесі виконання музичного твору, розкриття музичного образу залежить від умінь, навичок та особистості диригента, вокальних навичок хорових співаків, а також від постійного, невпинного саморозвитку диригента та професійного зростання хорового колективу.


Ключові слова


вербальна комунікація; невербальна комунікація; диригент; хор; музичний твір; творчість.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

K. Komaniecki, Słownik łacińsko – polski PWN Warszawa

, 101.

B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego,

Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999, 13.

A. Zeman, Komunikacja werbalna i niewerbalna

między dyrygentem a chórem. Wybrane zagadnienia. In:Wartości w muzyce. Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. T. 3, ed. J. Uchyła-Zroski, Wyd. UŚ Katowice 2010, 212-219. oraz A. Zeman, Szumy w procesie komunikacji między dyrygentem a chórem. Wybrane zagadnienia. In: Konteksty Kształcenia Muzycznego. Zagadnienia ogólne TOM I, ed. Ewa Kumik i Grażyna Poraj, Wyd. AM im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2011, 111, 128.

http://chormelodia.

webnode.com/o-nas/, https://issuu.com/rajsir/docs/

melodia_web_9558a42f0557dc

https://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/

psychologia/24115-charakterystyka_procesu_komunikacji_

interpersonalnej.html

http://filharmonia.pl/zespoly-artystyczne/chor-filharmonii-

narodowej/

Bronisław Tumiłowicz, Chór to chórmistrz, Wywiad

z profesorem Henrykiem Wojnarowskim, dyrygentem,

kierownikiem Chóru Filharmonii Narodowej. In: Życie

Muzyczne Nr 11/12, Rok Wyd. L, Warszawa, Listopad-

Grudzień, 1997, 28.

Ibid. 28.

J. K. Lasocki: Chór, PWM Kraków 1962, 18-19.

A. Grochowalski, Dydaktyczno — wychowawcze

funkcje amatorskiego ruchu chóralnego, Akademia Muzyczna

w Poznaniu, 1983, 58.

Quoted in: ibid.19-20.

B. Tumiłowicz, Chór to chórmistrz — wywiad z

profesorem Henrykiem Wojnarowskim, Życie Muzyczne 1997,

nr 11/12, Rok Wyd. L, Warszawa, Listopad-Grudzień, s. 28.

E. Bury, Podstawy techniki dyrygowania. Kraków 1978,

s. 13.

Prof. Halina Goniewicz-Urbaś, PhD, conductor,

pedagogue in Zakład Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu

Muzyki (The Conducting and Vocal Department of the Institute

of Music) in Cieszyn at the Artistic Faculty of the University

of Silesia in Katowice, the conductor of the University of Silesia “Harmonia” Choir in Cieszyn (1978–1998).

Renata Szerafin-Wójtowicz, PhD,

conductor, pedagogue in Katedra Chóralistyki i Edukacji

Muzycznej (Choral Studies and Music Education Department)

at Music Academy in Bydgoszcz, http://www.amuz.bydgoszcz.

pl/struktura/wydzial-iv/struktura/katedra-choralistyki-iedukacji- muzycznej/

Beata Borowska, PhD., adiunkt at Katedra Dyrygentury

Chóralnej (The Choir Conducting Department) at Music

Academy in Katowice, conductor of the Bielsko Chamber Choir,

http://www.am.katowice.pl/?a=akademia_biografia&id_

item=252, http://www.bck.bielsko.pl/zespoly-bck/bielskichor-

kameralny

Joanna Glenc, PhD, conductor, pedagogue in Zakład

Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu Muzyki (The Conducting

and Vocal Department of the Institute of Music) in Cieszyn

at the Artistic Faculty of the University of Silesia in Katowice,

http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/files/joanna.glenc.htm

Jadwiga Sikora, PhD., conductor, pedagogue in Zakład

Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu Muzyki (The Conducting

and Vocal Department of the Institute of Music) in Cieszyn

at the Artistic Faculty of the University of Silesia in Katowice,

http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/files/jadwiga.sikora.htm

Janusz Siadlak, PhD, conductor, choirmaster and

music life organiser, the founder and conductor of "Collegium

Cantorum" Choir — currently Częstochowa Filharmony Choir,

http://culture.pl/pl/tworca/janusz-siadlak

J. Glenc, Twórczość chóralna Jacka Glenca — zamysł kompozytora

a interpretacja, Sląski Związek Chórów i Orkiestr, Śląska

Biblioteka Muzyczna, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011.

Mieczysław Micherda, pedagogue, conductor,

graduated from the Music Academy in Cracow.

B. Schaeffer: Dźwięki i znaki. PWN, Warszawa 1969, 69.

Pan jest kapelmistrzem! Rozmowa z Michaelem Zilmem,

zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów

im. Fitelberga w Katowicach, w Dwutygodnik Ruch Muzyczny,

XXXII nr 10, 8 maja 1988 (8th May 1988), 17.

/ Ibid. 17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.