СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

N. A. Ovcharenko

Анотація


У статті висвітлюється актуальна проблема реалізації семіотичного підходу у формуванні духовних цінностей майбутніх учителів музичного мистецтва. Аналізується науково-теоретичний досвід музичної семіотики. Обґрунтовуються теоретичні аспекти використання семіотичного
підходу в освіті вчителя музичного мистецтва.


Ключові слова


духовні цінност; семіотика; семіотичний підхід; майбутній учитель музичного мистецтва.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Арановский М.Г. Текст как междисциплинарная проблема: [Электронный ресурс] / М.Г. Арановский // Музыкальный текст: структура и свойства. — М. : Композитор, 1998. — Режим

доступа : http://www.opentextnn.ru/music/Perception/?id=1101.

Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства : моногр. / М.Ш. Бонфельд. — СПб. : Композитор, 2006. — 648 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2010. — 704 с.

Лотман Ю.М. Текст в тексте / Ю. Лотман // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1981. — Вып. 15. —

С. 3–18.

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів / уклали О. Скопненко, Т. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2008. — 798 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : [навч.

посіб.] / О. Олексюк, М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Падалка Г.М. Учитель, музика, діти / Г.М. Падалка. — К. : Музична Україна, 1982. — 144 с.

Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О.Я. Ростовський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 640 с.

Щербакова А.И. Аксиологический поход к музыке и музыкально-педагогическому образованию / А.И. Щербакова // Проблемы и перспективы педагогического образования в ХХ веке. — М., 2000. —

С. 15–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.