Tkach, M. M. «ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ». Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, вип. 1, Січень 2017, https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7.