Шетеля, Н. «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ». Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, вип. 7, Березень 2023, doi:10.28925/2518-766X.2022.75.