Harkusha, L. I. «САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ». Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, вип. 1, Січень 2017, https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/21.