[1]
M. M. Tkach, «ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ», journal, вип. 1, Січ 2017.