Tkach, M. M. (2017) «ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ», Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). доступний у: https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7 (дата звернення: 27Вересень2022).