Шетеля, Н. (2023) «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ», Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (7). doi: 10.28925/2518-766X.2022.75.