Harkusha, L. I. (2017) «САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ», Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). доступний у: https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/21 (дата звернення: 26Травень2022).