Шетеля, Наталія. 2023. «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ». Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, вип. 7 (Березень). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.75.