Шетеля, Н. (2023). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (7). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.75