Губ’як , Д. (2021). ПЕРЕКЛАДИ ДЛЯ БАНДУРИ ПОЛІФОНІЧНИХ ТВОРІВ Й.С. БАХА У ВИКОНАВСЬКІЙ ТА НАВЧАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (5). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2020.5.15