[1]
Шетеля, Н. 2023. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 7 (Бер 2023). DOI:https://doi.org/10.28925/2518-766X.2022.75.