Контакти

Поштова адреса: м. Київ, бул. І. Шамо 18/2.

Е-mail: ktmmm.im@kubg.edu.ua

Тел.: головний редактор - О.М. Олексюк, д.п.н., проф. - (044) 295-34-68

відповідальний секретар -  Л.А. Бондаренко , к.п.н. - (044) 295-34-68

Банківські реквізити для переказу коштів:  рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оплата друку статті».

ISSN 2518-766X Print