Про журнал

Офіційна інформація

Науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" має на меті висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України. Видання адресовано науковцям, викладачам середніх, професійних та вищих навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

Видання засновано у 2016 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 22088-11989P.

ISSN 2518-766X Print

DOI: 10.28925/2518-766X


Науковий журнал індексується:

Google Scholar (Google Академія)

Бібліометричний профіль журналуНБУ ім. В. І. Вернадського «Наукова періодика України»Бібліометрика української науки        

 
Мови видання: українська, англійська, російська, польська.

Засновник видання: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Адреса редакції: бул. І.Шамо, 18/2.

Періодичність виходу: 1 раз на рік.

Видавництво. Країна видавництва. НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна.

Платформа: Open Journal System.

 

Тематика журналу

   Галузь науки: музична педагогіка.

 Проблематика: теоретичні засади розвитку вищої мистецької освіти в контексті постнекласичної педагогіки; феномен музичного мистецтва в історико-культурологічному дискурсі; методичні засади та інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

ISSN 2518-766X Print

DOI: 10.28925/2518-766X