МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

A. R. Romanenko

Анотація


Статтю присвячено висвітленню впливу музично-виконавських конкурсів на творчий розвиток та професійну компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва. Підкреслено їх роль у відображенні характерних тенденцій розвитку сучасного музично-виконавського мистецтва
та значення супроводжуючих заходів конкурсної діяльності: круглих столів, конференцій, семінарів та майстер-класів тощо. Висвітлено сутність конкурсів у навчально-виконавській діяльності студента; розглянуто музичні конкурси як засіб розширення і збагачення виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва, його зростання у професійному
плані; наведено приклади таких конкурсів; проаналізовано досягнення та перспективи функціонування музичних конкурсів у сучасному культурному просторі.


Ключові слова


музично-виконавський конкурс; соціокультурний феномен; мистецький проект; музично-виконавська майстерність; професійна компетентність; інтегрованість у світовий культурний контекст.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Давидовський К.Ю. Конкурсний рух як чинник формування культурного середовища / К.Ю. Давидовський // Матеріали науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри». — К. : НАКККіМ, 2010. — С. 209–211.

Детские исполнительские конкурсы: достижения, проблемы, перспективы // По материалам Секции «Исполнительство и педагогика», проходившей в Российской Академии музыки имени Гнесиных 1–3 ноября 2010 г. в рамках Х Международной научной конференции «Музыкальное образование в контексте культуры» / ред. А.В. Малинковской.

Зінська Т.В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця XX — початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Т.В. Зінська. — К., 2011. — 18 с.

Пухлянко М.Е. Проблемные аспекты функционирования музыкальных конкурсов / М.Е. Пухлянко // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. — Томск,

— № 4. — С. 41–44.

Cline Eileen T. Piano Competitions: An Analysis of Their Structure, Value, and Educational Implications. —

Dissertation Thesis (D.Mus.Ed.). — Indiana University, 1985.

Elder D. 15000 Pianists and their Results in International Piano Competitions (1890–1990). — Alink G.A.

Clavier, 32 (7), 1993.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.