ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Larysa A. Teriaeva

Анотація


Стаття присвячена використанню інноваційних принципів навчання у вивченні дисципліни «Хорове диригування» та їх значенню у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики. Матеріали проведеного дослідження є базою для внесення коректив до змісту
навчальної програми з хорового диригування та її оновлення на основі міждисциплінарних зв’язків хорового диригування із суміжними музичними дисциплінами.


Ключові слова


інноваційні принципи навчання; методична компетентність; хорове диригування; суміжні музичні дисципліни; міждисциплінарні зв’язки; інтенсифікація навчання.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Авдієвський А.Т. Формування особистості на ґрунті національно-культурного відродження / А.Т. Авдієвський // Мистецтво у школі : зб. ст. / [упоряд. І.М. Гадалова]. — К. : УДПУ, 1996. —

Вип. І. — С. 80–83.

Костенко Л.В. Формування хормейстерських вмінь у класі хорового диригування / Л.В. Костенко, Л.Ю. Шумська. — Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. — 25 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 248 с.

Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва / О. Олексюк,

М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Теряєва Л.А. Міждисциплінарні зв’язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики / Л.А. Теряєва // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» Київського університету імені Бориса Грінченка. — 2015. — Вип. № 2 (10).

Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки / Л.А. Теряєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — Вип. 17 (22). — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. — С. 49–54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.