МЕТОДИ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

T. O. Makarova

Анотація


У статті розглядаються методи та прийоми, спрямовані на розвиток самостійного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування. Розкрито зміст занять з хорового диригування, доведено ефективність процесу розвитку самостійного
мислення студентів завдяки використанню запропонованих методів та прийомів в контексті даної проблематики.


Ключові слова


хорове диригування; майбутній вчитель музичного мистецтва; самостійне мислення; творчість.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Безбородова Л. Дирижирование / Л. Безбородова. — М. : Просвещение, 1990. — 258 с.

Бобер Л. Формування творчої особистості і самостійного розвитку студентів: метод. рек. / Л. Бобер. — Л., 1990. — 258 с.

Васильев Ю. Педагогическое управление в школе: методология, теория, приктика / Ю. Васильев. —

М. : Педагогика, 1990. — 144 с.

Український педагогічний словник / [уклад. С. Бондаренко]. — К. : Знання, 1997. — 373 с.

Федорченко В. Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з диригування : стаття / В. Федорченко. — Одеса, 2005. — 5 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.