МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНОМУ СЬОГОДЕННІ КИЄВА

Ye. V. Kuryshev

Анотація


У статті розглянуто загальний стан та творчі досягнення українського музично-виконавського мистецтва останніх років. Проаналізовано найважливіші явища концертно-артистичного життя Києва, надано мистецтвознавчу оцінку мистецьких подій у Національній філармонії
та Національній опері України, у Київському університеті імені Бориса Грінченка та Київському інституті музики імені Р.М. Глієра. Розглянуто проблемні питання сучасного музичного виконавства, акцентовано увагу на значенні концертно-виконавської практики студентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.


Ключові слова


музичне виконавство; фортепіанні конкурси; концертно-артистичне життя; опера; концерт; виконавська практика.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Курышев Е.В. Исполнительская практика как форма профессиональной подготовки учителя музыки : учеб. пособ. для студ. / Е.В. Курышев. — К. : КДПИ, 1989. — 76 с.

Михалюк А.М. Інтерпретаційні засади української фортепіанної школи / А.М. Михалюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. — Переяслав-Хмельницький, 2013. — Вип. 28. — Т. І. — С. 200–204.

Михалюк А.М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / А.М. Михалюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2014. — 20 с.

Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнения и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике / Н.П. Корыхалова. — Л. : Музыка, 1979. — 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.