ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЙОРИША У ВІСВІТЛЕННІ ПЕРІОДИЧНОЮ ПРЕСОЮ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Olena M. Izvarina

Анотація


У статті висвітлюється творча особистість В.Я. Йориша, відомого композитора та оперного диригента, творчість якого довгі роки була забута в Україні. Статтю приурочено до 70-річчя від дня смерті композитора, у ній представлені маловідомі факти його біографії та творчого шляху, наведено огляд оперного доробку композитора 20-х років ХХ ст. за матеріалами української періодичної преси того періоду та його просвітницької діяльності.


Ключові слова


українське оперне мистецтво; оперна творчість; українська періодична преса; архівні матеріали; просвітницька діяльність.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Архімович Л. Шляхи розвитку української радянської опери / Л. Архімович. — К. : Музична Україна,

— 374 с.

Довженко В. Нариси з історії української радянської музики : у 2 ч. / В. Довженко. — К. : Музична

Україна, 1957. — Ч. I. — 376 с.

Довженко В. Нариси з історії української радянської музики : у 2 ч. / В. Довженко. — К. : Музична

Україна, 1967. — Ч. II. — 563 с.

Гроно. Державний пересувний робітничий оперовий театр. «Кармелюк» — нова українська опера, музика В. Йориша / Гроно // Звезда. — 1929. — 16 июня.

Брэн И. Подлинно рабочий (К гастролям Украинского государственного рабочего оперного театра «ДРОТ») / Илья Брэн // Сталино. — 1930. — 19 апреля.

Ізваріна О. Українське оперне мистецтво в історії національної художньої культури другої половини XIX — першої третини ХХ століття: [моногр.] / О. Ізваріна. — К. : НАКККіМ, 2011. — 236 с.

Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Рильського. — Ф. 18. Володимир Якович Йориш.

«Кармелюк» — вклад в украинскую культуру [Без подписи] // Червоний Миколаїв. — 1929. — 3 октября.

М-ч. Українська державна переїзна опера. «Кармелюк» / М-ч // Красное Запорожье. — 1929. — 28 июня.

Лебедів Н. «Кармелюк». Опера В. Йориша / Н. Лебедів // Зоря. — 1930. — 10 травня.

П. К. «Кармелюк» В. Йориша / П. К. // Більшовик Полтавщини. — 1930. — 8 січня.

Станішевський Ю. Оперний театр Радянської України / Ю. Станішевський. — К. : Музична Україна, 1988. — 264 с.

Тулянцев А. Дніпропетровський робітничий оперний театр: етапи формування і становлення / А. Тулянцев // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. — Вип. 16. — К. : Міленіум, 2009. — С. 88–96.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.