ДЖАЗОВИЙ ПІАНІЗМ У КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ХХ СТ.

V. A. Polyanskyi

Анотація


У статті розглянуто процес становлення та стильову специфіку джазового піанізму у виконавському мистецтві ХХ ст. Розкрито передумови появи сучасного джазового фортепіано, що пов’язано зі зміною стилістичних епох, на прикладах творчості видатних представників джазового піанізму. Особливу увагу приділено характеристиці індивідуального стилю і творчої
манери знакових музикантів минулого століття і сучасного покоління джазових виконавців.


Ключові слова


джаз; фортепіано; джазовий піанізм; імпровізація; традиції; стиль.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Беличенко С. Джаз для любознательных. Т. II / С.А. Беличенко. — Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,

— 260 с.

Гнилов Б.Г. Джазовый пианизм и фортепианное искусство / Б.Г. Гнилов. — М. : Московская государственная консерватория, 2003. — 192 с.

Зимин П. История фортепиано и его предшественников / П. Зимин. — М. : Музыка, 1968. — 214 с.

Исакофф С. Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками / С. Исакофф. — М. : ООО «Издательство АСТ», 2013. — 480 с.

Конен В. Третий пласт / В. Конен. — М. : Музыка, 1994. — 160 с.

Корнев П.К. Джаз в культурном пространстве XX века : автореф. дис. … канд. культурологии : 24.00.01 «Теория и история культуры» / П.К. Корнев. — СПб., 2009. — 22 с.

Корнев П.К. Искусство джаза / П.К. Корнев. — СПб. : Изд-во СПбГУКИ, 2009. — 240 с.

Мишин В. Магия африканской скульптуры и новый пластический язык [Электронный ресурс] / В. Мишин. — Режим доступа : http://www.pic


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.