ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕТОДІВ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Volodymyr F. Cherkasov

Анотація


У статті порушуються питання інтерпретації методів історіографічних досліджень з метою їх запровадження для організації та проведення науково-дослідної роботи в студентських наукових товариствах факультетів мистецького спрямування педагогічних університетів. Зокрема, увагу сконцентровано на таких методах: періодизації, хронологічний, аналітичний, теоретичного узагальнення опрацьованого матеріалу, історико-логічної інтерпретації фактів, систематизації.


Ключові слова


методи; інтерпретація; історіографічні дослідження; музично-педагогічна освіта; періодизація; хронологічний метод; аналітичний метод; теоретичне узагальнення опрацьованого матеріалу; історико-логічна інтерпретація фактів; систематизація.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи : навч. посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / Г.І. Артемчук, В.М. Курило, М.П. Кочерган. — К. : Форум, 2000. — 271 с.

Ашеров А.Т. Подготовка, експертиза и защита иссертаций : учеб. пособ. / А.Т. Ашеров. — Х. : Изд.

УИПА, 2002. — 152 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. — Київ — Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. — 278 с.

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. — 5-те вид. — К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 240 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : КНУКіМ, 2006. — 188 с.

Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень : навч.-метод. посіб. / О.П. Рудницька, А.Г. Болгарський, Т.Ю. Свистєльнікова. — К., 1998. — 143 с.

Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи : навч.-метод. посіб. /

О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 340 с. — (Серія «Педагогічна освіта — ХХІ»).

Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : навч. посіб. / А.С. Філіпенко. — К. : Академвидав, 2005. — 208 с. — (Альма-матер).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.